vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6600 ha
Intravilan: 76 ha
Extravilan: 6524 ha
Populatie: 2210
Gospodarii: 799
Nr. locuinte: 850
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 2
Asezarea geografica:
Comuna Mădăraş este situată pe DE 578, la 17 km de Miercurea Ciuc şi la 39 km de Gheorgheni
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Exploatare şi prelucrarea lemnului
Prelucrarea laptelui
Brutărie
Agroturism
Creşterea păstrăvilor
Carieră de piatră
Activitati economice principale:
Prelucrarea laptelui
Brutărie
Agricultură
Zootehnie
Obiective turistice:
Vârful Harghita 1801 m
Păstrăvăria
Pârtie de schi
Muzeul satului
Moară de apă
Evenimente locale:
Manifestări organizate cu ocazia zilelor comunei, în ultima săptămână a lunii iunie
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri oferite pentru construcţii de diferite investiţii conform PUG aprobat
Proiecte de investitii:
Drumuri forestiere
Amenajarea terenurilor degradate
Amenajarea pârâului Mădăraş
Canalizarea comunei
Brutărie
Sală de sport Mădăraş
Amenajări spaţii verzi - parcuri şi locuri de joacă pentru copii
Construcţie clădire multifuncţională
Extinderea reţelei de alimentare cu apă
Modernizare drumrui comunale
Construcţie şcoală calasele I-IV, în localitatea Mădăraş